Kartleggingsskjemaer

Kartlegging av ønsker, behov og muligheter

For å finne best mulig egnede teknologier til utprøving må vi først bli kjent med de unge, deres familier og støttepersoner. Ut i fra tilbakemeldingene kan vi velge teknologier som vil være både spennende og moro for barna og avlastende for foreldrene og andre hjelpere.

Hånd som holder en kulepenn for å fylle ut et skjema.

Skjemaene kan skrives ut og fylles ut manuelt. I prosjektsammenheng
var skjemaene lagt inn i SurveyMonkey for utfylling i samtalesituasjon.

Nedenfor finner du spørreskjemaene som Karde utviklet for kartleggingene i FRiTEK-prosjektet. Skjemaene kan gjerne brukes videre i andre prosjekter og aktiviteter som har samme formål som FRiTEK og FRiDA. Dersom du gjør det, kreditter ett av våre prosjekter (FRiTEK) med tydelig kreditteringstekst med © og lenke til opprinnelig(e) skjema(er) på dette nettstedet.