Metoder og verktøy

For å utforme robuste tjenesteforløp for tildeling av velferdsteknologi for fritiden til brukere, må kunnskap fra utprøvingsprosjekter plasseres i en organisatorisk sammenheng. Tjenestene bør være generiske og tåle endringer i organisering og ressursfordeling best mulig.

Tjenestemodellene vil variere fra kommune til kommune. Disse lenkene fører til ressurser som kan tilby kunnskap samt kompetanse- og arbidsverktøy i denne prosessen.

Velferdsteknologi

Kvikk-guide til velferdsteknologi (KS, Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet)

Prosjektstyring

Gevinstrealisering

Tjenestemodeller, tjenesteforløp

Jus og etikk