Enklere bruk av datamaskinen

Mus, tastatur, høretelefoner

Såkalt joystick for styring av datamaskiner. Bildet viser en robust modell.

Joystick er ett eksempel på alternativt tilleggsutstyr. Joystick brukes istedenfor en datamus.

Det fins “datatilbehør” som er spesielt utformet til barn og voksne som har nedsatt syn, hørsel eller finmotorikk. Slike produkter har gjerne en robust utforming og funksjonalitet, i tillegg til bruk av farger og størrelse. Produktene som f.eks. mus, tastatur og høretelefoner gjør det enklere å bruke en datamaskin eller et nettbrett.

Ett eksempel er merket Clevy som i Norge føres av bl.a. Daisy, Normedia og Lekeakademiet. Alle fører også mange andre produkter som er utformet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.