Enkel e-læring

Karde har utviklet følgende e-læring spesielt for mennesker med utviklingshemning:

Glad fisk hopper ut av en fiskebolle som ligner på en stor lyspære.

Enkel e-læring kan være til inspirasjon for både brukere og deres hjelpere.