Suksessfaktorer

Forutsetninger og praktiske råd for å lykkes med velferdsteknologi for fritiden

 1. Ta hensyn til alle områder der velferdsteknologi kan brukes i hverdagen og for fritiden. Det handler om mye mer enn teknologisk assistanse for mestring og trygghet. Like viktige om­råder er sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet.
 2. Kartlegg kompetanse, behov og ønsker hos brukere, pårørende, støttekontakter og andre aktuelle personer. Dersom det mangler kompetanse eller interesse kan faglig påfyll om vel­ferdsteknologi fås i f.eks. testleiligheter og gjennom egen utprøving.
 3. Undersøk tilgjengelig teknologi – gjør “research”. Her er nettet og søkemotorer til stor hjelp. Både vanlige forhandlere og nettbutikker har et stort utvalg av kommersielt tilgjengelige produkter som kan brukes for fritidsaktiviteter. Også NAVs hjelpemiddeldatabase har oversikt over teknologi som kan egne seg for bruk i forbindelse med fritidsaktiviteter. Ett eksempel er et spe­sialtastatur for enklere bruk av datamaskiner.
 4. Se etter inspirasjon og kunnskap for eksempel på YouTube eller produsentenes nettsider. Videoer gir ofte gode tips om bruken. Både vanlige brukere, forhandlere og produsenter publiserer rikelig med videomateriell på nettet. Ikke alt er like relevant og mange videoer har reklameinnslag først. Likevel, det fins mange gullkorn der ute!
 5. Prøv ut teknologien. De som administrerer teknologien, for eksempel for utlån, må kjenne løsningene og kunne gi bistand ved behov. Workshops der flere brukere og deres hjelpere samles for utprøving er en god måte å bli kjent med teknologiene og belyse hvor anvendelige de forskjellige teknologiene er og for hvem. Brukerne kan bli oppmuntret av hverandre, og deres interesser kommer lettere fram.
 6. Tenk kreativt. Dersom postene i skatte­jaktspillet Geocaching er for langt unna eller vanske­lige å finne, lag lette poster selv og registrer dem i appen. Et undervannskamera kan brukes inne i en balje, ikke nødvendigvis på en strand. Hvis brukeren ikke kan skrive SMSer selv, lag noen ferdige meldinger som ligger på telefonen og som er lett å kjenne igjen og bruke (noen spesialtegn kan gjøre meldingen lett gjenkjennbar).
 7. Når teknologier først er kjøpt inn kan det være lurt å minne brukere om hva som fins. Kom­muner har gjerne dagtilbud, ressurssentre, avlastningshjem, grupperom, utlånsordninger osv. Der kan man henge opp idélister og inspirasjonsplakater som presenterer tilgjengelig tekno­logi og bruks­områder.
 8. Hold særlig hjelpere oppdatert om nyanskaffet teknologi som er tilgjengelig for bruk eller utlån. Informasjon, nyheter og påminnelser med jevne mellomrom, for eksempel via sosiale medier kan være en effektiv måte å nå målgruppene på. Det fins verktøy for å lage tids­skjema for publisering av ferdiglagete innlegg i sosiale medier.
 9. Ta vare på originale bruksanvisninger og emballasje både for oppbevaring og evt. retur ved reklamasjon eller reparasjon. Enkelte ganger inneholder selve emballasjen også en bruks­anvisning. For å sikre at originale bruksanvisninger er tilgjengelig ved behov kan digitale versjoner eller nettadresse til disse lagres sammen med utlånslister (punkt 13). Scann inn bruksanvisninger som kun fins som papirbaserte vedlegg til emballasjen.
 10. Lag egne veiledere dersom bruksanvisningene er for detaljerte eller kompliserte (eller på frem­medspråk). Bruk lettlest språk og bilder. Ha veiledere tilgjengelig der teknologiene er plassert for bruk eller lagret. Tilrettelegging tar tid, men den vil betale seg gjennom lettere bruk.
 11. Beskytt utstyret godt. Robuste deksler for smarttelefoner og nettbrett er ett eksempel, polstrete bager for datamaskiner og kameraer likeså.
 12. Invester gjerne i enkelte “reservedeler” som f.eks. ladere og minnekort.
 13. Lag administrative ordninger som bruker- og utlånslister (med kontaktinformasjon til brukere og hjelpere). Det er viktig å vite hvor utstyret til enhver tid befinner seg. Slik er det også enklere å sirkulere tek­nologi blant brukere på en rettferdig måte. Videre, det kan være aktuelt å forsikre det dyreste utstyret, noe som ofte kan gjøres i tilknytning til innkjøp. Ha (kopi av) kvitteringene tilgjengelig for personalet som administrerer bruk og utlån for eventuelt rask å kunne bestille reparasjon eller tilleggsutstyr fra samme leverandør.
 14. Hold deg orientert om utviklingen og reservér budsjettmidler for innkjøp om mulig. Nye eller forbedrete løsninger kom­mer til markedet kontinuerlig. Abonnement av oppdateringer og nyhetsbrev kan gi verdifull informasjon i tillegg til å følge med faglige grupper på sosiale medier.
 15. Mye godt utstyr selges pent brukt på nettet. Dette kan gi større rom for anskaffelser.