Ressurser

De tre prosjektene som dette nettstedet er et resultat av, har basert seg på eller benyttet seg av mange forskjellige faglige ressurser. Disse finner du i eget faneark under dette menyvalget.

Vi har også plukket ut en rekke lenker til ressurser som dreier seg om tjenestemodeller, gevinstrealisering og prosjektstyring. Også disse finner du under dette menyvalget, under fanearket metoder og verktøy.