Apper

Det fins utallige apper rettet mot barn. Disse dekker de fleste interesseområder og kunnskapsnivåer. I tillegg kommer appene som de aller fleste bruker, herunder apper som følger med de fleste smarttelefoner, samt diverse apper for sosiale medier.

Tastatur med app-symboler på tastene.

App-mangfoldet er stort. Bare apper for sosiale medier utgjør en mengde.

NAV har etablert nettstedet appbibliotek.no. Appbibliotek.no er en oversikt over apper til smarttelefoner og nettbrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Her fins mange apper som er godt egnet for barn og ungdommer med utviklingshemning.  (I venstremenyen på appbibliotek.no kan man avgrense søket f.eks. med alder eller funksjonsnedsettelse.) Ett eksempel er læringsappen poio som kan hjelpe til med å “knekke lesekoden”, noe som igjen kan være nyttig i forbindelse med fritidsaktiviteter der i hvert fall moderate leseferdigheter kan være en fordel.

Apper for iPhone og iPad kan kjøpes eller lastes ned gratis på App Store. Apper for Android-baserte telefoner og nettbrett kan kjøpes eller lastes ned gratis på Google Play (Play Butikk).

På menyvalgene om nettmøter og skattejakt fins informasjon om apper innen disse spesifikke temaene.

For apper som følger med smarttelefoner har vi laget et enkelt eksempel på hvordan man kan lage ferdig skreddersydde tekstmeldinger. Dette kan hjelpe brukere som ikke kan skrive. Dette kan også være aktuelt for brukere som kan sende én av de forhåndsdefinerte tekstmeldingene for eksempel til foreldre som er på jobb, i stedet for å ringe.

Artikler

Artikler og oversikter som inneholder mange tips f.eks. om ulike typer av apper: