Brukermedvirkning

Ved hjelp av forskning og brukermedvirkning har vi kommet kommet fram til velferdsteknologiske løsninger som har blitt prøvd ut av barn og unge i fritiden. Deres foreldre, avlastere og støttekontakter har vært involvert.

Utprøvingen har skjedd først i workshops og i etablerte grupper i Risør kommune. Lek og utprøving av teknologier i workshops har gitt oss innspill om hva barn og ungdommer liker. Senere har det som falt i smak blitt prøvd ut mer systematisk i gruppene, i hjemmene og sammen med avlastere og støttekontakter.

På sidene under dette menyvalget vises metoder og tilnærminger for å utrede, avklare og strukturere brukerbehov og teknologivalg.