Faglig relatert

Velferdsteknologi

Andre nettsteder om fritid

  • Fritid for alle (nasjonalt nettsted knyttet til fagfeltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse)
  • Fritid med mening (informasjons- og opplæringsressurs for støttekontaktvirksomhet)

Rapporter, NOUer

Jus og etikk

Om nedsatt kognitiv funksjonsevne

Organisasjoner

Kunnskaps- og kompetansesentre

Interesseorganisasjoner