GAS (Goal Attainment Scaling)

GAS er en metode for å vurdere i hvilken grad brukerens individuelle mål oppnås i løpet av en intervensjon. I GAS blir målsettingene identifisert individuelt for hver bruker. Nåværende og forventede prestasjonsnivåer tilpasses også individuelt. Metoden eller deler av den kan egne seg for behovskartlegging i forbindelse med bruken av velferdsteknologi generelt, eller velferdsteknologi for fritiden.

På denne siden finner du lenker til metodebeskrivelser samt artikler om metoden og erfaringer med den.