Struktur av hverdagen

Papirkalender hvis sider blafrer

Kalenderapplikasjoner med gode funksjoner for beskjeder og påminnelser er verdifulle hjelpemidler for mennesker som trenger støtte til strukturering av dagen. Det kan gjerne være påminnelser om fritidsaktiviteter og forberedelser for disse.

Barn og ungdom med utviklingshemning eller autismespekterforstyrrelse kan ha glede og nytte av apper og andre hjelpemidler som strukturerer dagen, gir påminnelser om gjøremål som f.eks. fritidsaktiviteter, avtaler osv.

Smarttelefonens kalenderfunksjon kan ofte være tilstrekkelig. Det finns også dedikerte apper for struktur. Mange av disse har klare og tydelige brukergrensesnitt som gjør dem enkle å bruke selv med nedsatt syn eller finmotorikk.

Eksempler på strukturapper som er tilgjengelig på norsk er: