Sosiale medier og nettvett

Mange barn og ungdommer er flinke og flittige brukere av sosiale medier, f.eks. Facebook, YouTube, Snapchat, WhatsApp, Instagram osv. Dette gjelder også barn og ungdommer med utviklingshemning. Sosiale medier kan tilby en fin mulighet å være i kontakt med venner, men det er også viktig å forstå hvordan barn og ungdommer bør skjermes for uønsket innhold og kontakt med fremmede som ikke har gode hensikter.

Gutt med caps stirrer intenst på mobiltelefonen. En bil nærmer seg i bakgrunnen uten at han tilsynelatende legger merke til det.

Gutt spiller med mobilen ute i gaten. Legger han merke til bilen som nærmer seg? Ser han noe skummelt på skjermen?

Det er lurt å snakke med barn og unge om bruk av internett og nettvett. Det er viktig at barn og unge lærer hvordan de skal bruke nettet og samtidig skape en god dialog mellom barn og voksne rundt bruken. I tillegg bør barn og ungdommer lære hvordan de selv skal oppføre seg på nettet, f.eks. mot andre i sosiale medier. Et godt råd er også ikke å bruke mobiltelefonen eller nettbrettet ute i trafikken.

Her følger noen nyttige artikler om bruken av “data”, sosiale medier og nettvett generelt:

Kardes nettvettregler for barn med utviklingshemning:

Snakk med ungdommen om nettbruk og nettvett. Dersom ungdommen selv eller du oppdager noe som kan være kriminelt (utnyttelse, utpressing o.l. via internett), kan du tipse eller ta kontakt med politiet.