GPS-klokker (sporing)

n gutt som titter på sin GPS-klokke

Gutten har på seg en GPS-klokke.

GPS-klokker (smartklokker) kan skape trygghet når barnet eller ungdommen er ute alene eller i grupper. GPS-klokker har ulike funksjonaliteter fra å vise posisjonen til både brukeren og støttepersoner, til å kunne etablere f.eks. meldingsbasert kontakt mellom brukeren og støttepersonen. Legg merke til artikler lenger nede på siden med kritisk blikk på nåværende teknologi! Vi anbefaler at alle som vurderer GPS-sporing for barn eller ungdommer følger med saken og gjør grundige vurderinger selv. Det er mulig å henvende seg til Datatilsynet for oppdatert informasjon og anbefalinger vedrørende personvern i forbindelse med GPS-klokker.

Du kan finne informasjon om GPS-klokker på nettbutikkers nettsider. Disse er noen eksempler:

  • Gator 2
  • Oaxis
  • Viksfjord
  • Xplora

Artikler

Følgende artikler inneholder tester og annen nyttig informasjon:

Prisnivå

Gode GPS-klokker for barn koster ca. 1500 – 2000 kr.